با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

دانش رنگ

پایگاه خبری تحلیلی سیاست گستر | یاداشت ومقالات | سیدنیما مجتبایی : ذات رنگ ماده رنگي قابل تجزيه و قابل شناختي است كه هم از نظر فيزيكي و هم از نظر شيميايي ، مغز و چشم انسان به آن محتوا و مفهومي انساني مي دهد.


چشم و مغز از طريق مقايسه و كنتراست به درك مشخص مي رسند . درجه تيره - روشني يك رنگ كروماتيك را مي توان با يك رنگ آكروماتيك - سياه ، سفيد،خاكستري - و يا با يك يا چند رنگ كروماتيك ديگر اندازه گرفت .درك رنگ يك واقعيت روانشناختي - فيزيولوژيكي است كه با واقعيت فيزيكي - شيميايي آن تفاوت دارد.

 

"يوهانس ايتن" مي گويد : واقعيت روانشناختي - فيزيولوژيكي رنگ چيزي است كه من آن را نمود رنگ نام نهاده ام . ذات رنگ و نمود رنگ تنها هنگامي بر هم منطبق مي شوند كه هماهنگي رنگي وجود داشته باشد. در موارد ديگر ذات رنگ تبديل به نمودي جديد مي شود.

 

خوب اكنون جهت درك بهتر مطلب با ذكر چند نمونه به بررسي سخنان "يوهان ايتن" مي پردازيم.

 

همانطور كه مي دانيد مربع سفيد بر روي زمينه سياه بزرگتر از مربعي سياه در همان اندازه روي زمينه سفيداست.سفيد گسترده تر مي شود و از مرزهاي خود پا را فراتر مي نهد در حالي كه سياه جمع شده و منقبض مي شود.

 

مربع خاكستري روشن روي زوينه سفيد تيره به نظر مي رسد ، ولي همين خاكستري روي زمينه سياه ، روشن ديده مي شود.

 

براي درك بهتر مربعي زرد را اول بر روي زمينه سفيد و بعد روي زمينه سياه بكشيد . مي بينيد كه زرد بر روي سفيد ، تيره مي نمايد و اندكي هم به گرمي متمايل است . ولي همين زرد بر روي سياه درخشش زياد و حالت سردي به خود مي گيرد و كيفيت احساسي متجاوزي ايجاد مي كند .

 

حال بياييد مربعي قرمز را اول بر روي زمينه سياه و سپس بر روي زمينه سفيد بكشيد.مي بينيد كه قرمز بر روي سفيد تيره به نظر مي رسدو درخشش آن كم مي شود ولي بر روي سياه فروزان و گرم است.

 

دانش رنگ | قسمت دوم | ذات رنگ و نمودرنگ

 

اكنون يك مربع آبي بر روي زمينه هاي سفيد و سياه بكشيد.مي بينيد كه مربع آبي بر روي سفيد تيره و عميق مي گرددو سفيدي دور آن سفيد تر از موقعي است كه زرد جاي آبي را بگيرد.مربع آبي بر روي سياه روشن ديده مي شود و حالت شب نما پيدامي كند.

 

اگر نمود و ذات رنگ بر هم منطبق نشوند ،حالتي فرار،ناسازگار و غير واقعي پديد مي آيد.همين نيروي مادي و واقعيت هاي رنگي است كه ارتعاشاتي غير واقعي بوجود مي آورد تا طراح بتواند با آن ناگفتني ها را بگويد.

 

خوب دوستان پديده اي كه سعي كردم نمونه هايي از آن را در آزمايش هاي اين قسمت عنوان كنم "همزماني" ناميده مي شود.امكان تغييرات ناشي از پديده همزماني ما را وامي دارد كه در ايجاد كمپوزيسيون رنگي در ابتدا نمود رنگ را در نظر بگيريم و اندازه و شكل سطوح را بر اساس آن انتخاب نماييم.

 

در طراحي و يا نقاشي وقتي كه موضوع كار خود را مشخص نموديد ، طرح بندي بايد از فكر حاكم و اصلي آن تبعيت كند . اگر رنگ وسيله اصلي بيان است كمپوزيسيون بايد با سطوح رنگي شروع شود و اين سطوح خطوط را مشخص خواهند نمود.كسي كه اول خطوط را ترسيم مي كند و سپس رنگ بدان مي افزايد،درايجاد نمود رنگي واضح و قوي موفق نمي شود.رنگ ها شكل و جهت خاص خود را دارندو سطوح را با روش خودشان مشخص مي كنند.

 

دانش رنگ

 

 

سیاست گستر

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 500 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 500 حرف باشد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد