با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید


Notice: Undefined offset: 1 in /home/siasatgo/public_html/modules/mod_jux_news_ticker/mod_jux_news_ticker.php on line 61

Notice: Undefined offset: 2 in /home/siasatgo/public_html/modules/mod_jux_news_ticker/mod_jux_news_ticker.php on line 111

Notice: Undefined offset: 2 in /home/siasatgo/public_html/modules/mod_jux_news_ticker/mod_jux_news_ticker.php on line 114
RSS

به کوشش دکتر احمد رمضانپور نرگسی ، نماینده ی ادوار مجلس شورای اسلامی ، پس از نشست شنبه شب فرهنگیان شهرستان رشت ، عصر روز یک شنبه دکتر حسنی ، نماینده ی مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت ، دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه پس از سخنان دکتر احمد رمضانپور نرگسی ، چند تن از حضار دغدغه های خود را بیان داشتند و پس از آن ، جلسه با بیانات دکتر حسنی پایان یافت.

گزارش تصویری این جلسه را در پی مشاهده نمایید:

گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری دیدار دکتر حسنی با فعالین ستاد انتخاباتی خود در بخش های 6 گانه ی شهرستان رشت
گزارش تصویری دی...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery